Filme APPELDWATSCH
Drunken Sailor

Zusammenschnitt
Wi mookt allens platt
Kruse Buurndeern

An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüdelband

Leben so as ick dat mach
Dat du mien Leevste büst
Ollanner Polka
Uns Opa
Vormanns Öllste

Ollanner Polka

Cuxhoben Express
Rut ut de Köken

 

 

Rut ut de Köken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuxhoben Express